KBC

Pensioenopbouw: vele manieren om te sparen voor later

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / Pensioenopbouw: vele manieren om te sparen voor later
spaarvarkenDe beperkingen van het wettelijke pensioen
Steeds meer mensen maken zich zorgen om hun wettelijke pensioen. Dat laat namelijk niet altijd toe om je verdiende levensstandaard te behouden tijdens je pensioenjaren. Meer dan één op vijf ouderen in België heeft zelfs een pensioen dat onder de armoedegrens ligt.

Nog minder voor zelfstandigen
Alhoewel het minimumpensioen voor een zelfstandige evenwaardig is aan dat van een werknemer in de privésector, ligt het gemiddelde wettelijke pensioen voor zelfstandigen in vergelijking helaas heel wat lager. Je betaalt als zelfstandige namelijk minder sociale bijdragen tijdens je loopbaan, een belangrijke maatstaf voor de berekening van het wettelijke pensioen.

Het aanvullende pensioen als oplossing voor later
Als je vooruitdenkt, begin je al op jonge leeftijd met aanvullend pensioensparen. 

Combineer formules voor extra koopkracht tijdens je pensioen
Natuurlijk hoef je het niet bij één vorm van aanvullend sparen te houden. Een combinatie van verschillende pensioenspaarvormen is perfect mogelijk.
Elke belastingbetaler, ongeacht het beroep, kan namelijk pensioensparen EN lange-termijn-sparen.  Je krijgt hiervoor 30% belastingvermindering.

Nog meer voor zelfstandigen 
Ben je zelfstandige? Dan kun je in de zogenaamde tweede pijler meerdere vormen van aanvullend sparen combineren. Zoals een VAPZ met een IPT/POZ. Daarvoor moet je rekening houden met de 80%-regel. 
En …. de fiscale voordelen zijn zelfs nog veel groter.

5 manieren om te sparen voor uw pensioen als zelfstandige

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons.
Meer info